Ο Σεπτέμβρης των Μετακινήσεων

ομάδα του #100memories παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος αναφορές από τον τύπο της εποχής για τις πρώτες στιγμές των νεοφερμένων στη «νέα» πατρίδα, καθώς και αντίστοιχες αναφορές για τις αφίξεις και αναχωρήσεις πληθυσμών από και προς την Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα.

Ακολουθήστε μας! #press1922

31η Αυγούστου
ΕΜΠΡΟΣ - Έτος 26ο/ αρ. φ. 9296
1η Σεπτεμβρίου
ΑΘΗΝΑΙ- Έτος Κ'/ αρ. φ. 7415
2η Σεπτεμβρίου
ΕΘΝΟΣ- Έτος Θ'/ αρ. φ. 1307
 
3η Σεπτεμβρίου
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ- Έτος ΣΤ'/ αρ. φ. 2029
4η Σεπτεμβρίου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- Έτος 12/ αρ. φ. 3776
5η Σεπτεμβρίου
ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ - Έτος 20/ αρ. φ. (3000)97
6η Σεπτεμβρίου
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ- Έτος 24/ αρ. φ. 7747
7η Σεπτεμβρίου
ΑΘΗΝΑΙ- Έτος Κ'/ αρ. φ. 7417

H ομάδα του #100memories παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος αναφορές από τον τύπο της εποχής για τις πρώτες στιγμές των νεοφερμένων στη «νέα» πατρίδα, καθώς και αντίστοιχες αναφορές για τις αφίξεις και αναχωρήσεις πληθυσμών από και προς την Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα.

 

Ακολουθήστε μας! #press1922