Φορείς Σύμπραξης

Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 ως μετεξέλιξη των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και την διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί.

Οι ερευνητικές δράσεις του Ινστιτούτου είναι οργανωμένες σε τρείς τομείς:

H Ομάδα Έργου του ΙΙΕ αποτελείται από τους/τις:

 • Ελένη Κυραμαργιού, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ (Eπιστημονική Yπεύθυνη)
 • Όλγα Λαφαζάνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Κατερίνα Αναγνωστάκη, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΙΕ/EIE
 • Ελίνα Καπετανάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Γιώργος Κουμαρίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΙΕ/EIE
 • Κωνσταντία Μουστάνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Θανάσης Μπέτας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Χάρης Τσαβδάρογλου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Ελένη Βοσινάκη, Μεταφράστρια

H Sociality είναι συνεταιριστική εταιρία πληροφορικής που δραστηριοποιείται από το 2014 στην Αθήνα. Οι τομείς δραστηριότητάς της επιγραμματικά είναι:

 • η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με επίκεντρο την αποτελεσματική διάδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία,
 • η εκπαίδευση πάνω στο ψηφιακό marketing και το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα
 • η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στο κομμάτι της έρευνας χρηστών, δημιουργίας prototype εφαρμογών και ενημερωτικής δράσης.

Η Ομάδα Έργου της Sociality αποτελείται από τους/τις: 

 • Αντωνης Φάρας, Υπόψ. Διδ. ΕΚΠΑ, Διοίκηση Έργων Τεχνολογίας, (συντονιστής για τον φορέα)
 • Γρηγορης ΤσαρδανιδηςΣχεδιαστής αρχιτεκτονικής ψηφιακών εφαρμογών, Προγραμματίστης,
 • Δημήτριος Μυτάκης, Software engineer (μηχανικός λογισμικού), Ηλεκτ. Μηχανικός
 • Καλλιόπη Κάρλου, Προγραμματίστρια
 • Κωνσταντίνος Κατσαρός, System administrator (διαχειριστής συστημάτων ΗΥ)
 
Sociality
Commonspace

H commonspace είναι μια συνεργατική – διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που λειτουργεί από το 2012 ως δίκτυο συνεργατών, το 2015 απέκτησε τη μορφή της ΚΟΙΝΣΕΠ με το όνομα CPD Creating Spaces και πλέον είναι Συνεταιρισμός Εργαζομένων. Τα μέλη και η ευρεία γκάμα συνεργατών της commonspace αποτελούν ένα δίκτυο ειδικών και επιστημόνων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό της πόλης και του χώρου μέσα από μια πληθώρα αντικειμένων και ειδικοτήτων, συνδυάζοντας ερευνητική δουλειά με πλούσιο μελετητικό έργο.

Στα χρόνια που δραστηριοποιείται έχει συνεργαστεί με Δήμους, Περιφέρειες και κρατικούς φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα, ΜΚΟ και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει υλοποιήσει σειρά σημαντικών δημόσιων, ιδιωτικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. Παράλληλα, έχει διαρκή επιστημονική συμβολή αλλά και εθελοντική δράση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η commonspace έχει δομήσει ειδική μεθοδολογία σχετική με τον Συμμετοχικό Σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και επιδιώκει την καθιέρωση του αντικειμένου και την εφαρμογή του σε διαφορετικές κλίμακες. Η δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής καινοτομίας αποτελούν βασικούς σκοπούς της.

  Η Ομάδα Έργου της Commonspace αποτελείται από τους/τις:

  • Θάνος Ανδρίτσος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Υ.Δ. Χαροκόπειο(συντονιστής για τον φορέα)
  • Δημήτρης Πούλιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διδάκτωρ Αστικής Γεωγραφίας
  • Ελένη Μουγιάκου, Γεωπόνος, GIS expert, Υ.Δ. ΓΠΑ
  • Γιώργος Βελεγράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ Γεωγραφίας (υπεύθυνος
  • επικοινωνίας για τον φορέα)
  • Γιούλη Αθουσάκη, Φυσικός, Ηθοποιός, οργάνωση πολιτιστικών δράσεων
  • Γιάννης Παρασκευόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός, GIS expert, Υ.Δ. ΕΜΠ
  • Αναστασία Χρηστάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Msc Πολεοδομίας-Χωροταξίας
  • Έμμυ Καρίμαλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γεωγράφος, Υ.Δ. ΕΜΠ
  • Μελίνα Βλάχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Sylvain Adam, Architect
  • Ίριδα Περουλιού Σεργάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Msc Πολεοδομίας-Χωροταξίας
  • Σάμυ Αλεξανδρίδης, κοινωνιολόγος 

  Επικοινωνήστε μαζί μας