Ένας αιώνας μετακινήσεων 1922-2022 Μνήμη Ψηφιακός Κόσμος Δημόσια Ιστορία

Στόχοι

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τη σύμπραξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων SOCIALITY και COMMONSPACE υλοποιεί το ερευνητικό έργο «100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης». Στόχος του πολυσχιδούς και δυναμικού έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών και φυσικών δράσεων δημόσιας ιστορίας σε σχέση με τις πολλαπλές προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις που διαμόρφωσαν τον ελληνικό χώρο τα τελευταία 100 χρόνια. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν στις ακόλουθες πόλεις-λιμάνια της προσφυγικής κίνησης πόλεων.

Βόλος

Θεσσαλονίκη

Πειραιάς

Χανιά

Αντικείμενο και Στόχοι

Το φυσικό αντικείμενο και οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στις παρακάτω τρείς ενότητες: α) Καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση, β) Εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού και βέλτιστων πρακτικών, και γ) Φυσικές και ψηφιακές αφηγήσεις. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες πλατφόρμες:

Nέα, Αναλύσεις, Δράσεις

Ιστορικά κείμενα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις για την πορεία και τις δράσεις του έργου

Στο έργο 100memories στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της γεωγραφίας και της πολιτισμικής τεχνολογίας με εταίρους από τον χώρο της πληροφορικής (Συνεταιρισμός Εργαζομένων Sociality) και της αρχιτεκτονικής (Συνεταιρισμός Εργαζομένων Commonspace), ώστε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που θα συνδυάζει την ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση με τις νέες τεχνολογίες και το οποίο θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό μέσα από φυσικές ή ψηφιακές δράσεις. 

Το ερευνητικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04827)