Παρουσίαση του 100memories στο Διεθνές Συνέδριο: Between the home and the square: bridging the boundaries of public space

Παρουσίαση του 100memories στο Διεθνές Συνέδριο: Between the home and the square: bridging the boundaries of public space

Παρουσίαση του έργου 100memories στο Διεθνές Συνέδριο

Between the home and the square: bridging the boundaries of public space

 

Το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021, η ερευνητική ομάδα του επιστημονικού έργου παρουσίασε το «100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης» στο πλαίσιο των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Between the home and the square: bridging the boundaries of public space». Το Συνέδριο εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures της Association of European Schools of Planning (AESOP TG PSUC). Η θεματική του συνεδρίου αφορά το δημόσιο χώρο και αρθρώνεται γύρω από την έννοια των ορίων ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, το φυσικό και το τεχνητό, τον ψηφιακό και τον υλικό χώρο, την έρευνα και την πράξη. ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του ερευνητικού σκεπτικού του 100memories.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου και εδώ το βιβλίο των περιλήψεων (100memories, σ. 78).

 

Related Posts